Coraz częstsze oferty budek rozrodczych dla owadów czy dla ptaków wpisują się w szeroko promowane obecnie inicjatywy ekologiczne, wspomagające rozmnażanie zagrożonych gatunków. Ten sam cel wspiera , wytwórnia, której sztandarowym produktem jest domek dla trzmieli – przykład prostego, a zarazem skutecznego rozwiązania.

Podstawową funkcją domku dla trzmieli jest dostarczenie owadom bezpiecznego schronienia na okres zimowy, w którym królowa hibernuje i rozmnaża się. Bardzo silna interwencja człowieka w środowisko naturalne doprowadziła do zaburzenia równowagi i znacznego spadku liczebności populacji owadów zapylających, do których należą trzmiele. Stosowanie zabiegów chemicznych na kwitnących roślinach, scalanie poletek w wielkie pola a tym samym niszczenie kluczowych dla bioróżnorodności miedz śródpolnych – wszystko to jest zagrożeniem dla trzmieli, prowadzi do niszczenia naturalnych warunków a tym samym do wyniszczania gatunku. Umieszczenie jednego domku w swoim ogródku, czy też na nasłonecznionej ścianie domu może być prostym zabiegiem ratującym ich populację.

Ważne jest, aby wybrany domek dla trzmieli spełniał normy entomologiczne, co w tym przypadku potwierdza pozytywna opinia Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Takie potwierdzenie to nie zwykły dokument, ale gwarancja , że pieniądze wydane na zakup domku spełnią swój cel i wystawiona skrzynka rzeczywiście stanie się dla trzmieli gniazdem rozrodczym.

About the author