Bez kategorii
Architekt- w pełni odpowiedzialny na budżet inwestycji

Projekty domów tworzone są przez profesjonalnych architektów, którzy doskonale znają się na prawie budowlanym.

1. Aby projekt uzyskał niezbędne pozwolenia na budowę musi posiadać wszystkie niezbędne opisy instalacji, zarys obiektu, schemat i plany realizacji.

2. Architekt sprawuje nadzór nad pracami i czuwa nad budżetem przeznaczonym przez inwestora. 3. W razie jakichkolwiek przekroczeń wyznaczonej sumy, konieczne jest skontaktowanie się z klientem i wyjaśnienie powodów takiej sytuacji.

About the author

Related Post